Naziv projekta: “Proširenje kapaciteta Staklo Kadak d.o.o.”

Ukupna vrijednost projekta: 353.050,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.09.2017.-15.03.2018. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.06.0512

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je da ulaganjem u materijalnu imovinu Staklo Kadak d.o.o. proširi kapacitete poslovne jedinice u sektoru staklarske industrije u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća, očuvanja radnih mjesta, otvaranju novih radnih mjesta i povećanja prihoda od prodaje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Ostvarena investicija u proširenje kapaciteta poslovne jedinice, povećan obujam proizvodnje i poboljšana tehnološka struktura.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 6 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Kristijan Kadak, voditelj projekta

e-mail: staklo.kadak@gmail.com

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

EU fondovi

Operativni program konkuretnost i kohezija

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije